menu

Chci ocenit nemovitost

U bytu a domu uveďte dispozici, např. 2+1

Uveďte provedené rekonstrukce a ve kterém roce byly provedeny, popř. další relevantní informace k ocenění.